1.jpg

ประโยคเดิมของบัว
มากับเธอ คือต้องตื่นเช้าทุกวัน เช้าจนแต่งหน้าไม่ทัน เขียนคิ้วทันอย่างเดียว
跟你来,就是必须要每天早起,早到来不及化妆,只来得及画眉毛。
มา(mā) 来
กับ(gǎb) 和
เธอ(tē) 你
คือ(kē) 是
ต้อง(dòng) 必须
ตื่น(děn) 起床、醒
เช้า(cao) 早
ทุกวัน(tug-wān) 每天
เช้า(cao) 早
จน(zōn) 直到
แต่งหน้า(děng-nà) 化妆
ไม่ทัน(mài-tān) 来不及
เขียน(kián) 写
คิ้ว(kiu) 眉毛
ทัน(tān) 来得及
อย่างเดียว(yǎng-diāo) 一样、一种

มากับเธอ คือต้องตื่นเช้าทุกวัน เช้าจนแต่งหน้าไม่ทัน เขียนคิ้วทันอย่างเดียว

2.jpg

标签: 泰语

添加新评论