1.jpg

ความขัดแย้ 争论点

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1970 ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ของไทยไพฑูรย์รักกับยุพินพ่อของเขามีปัญหาเรื่องการพนันพวกเขาวางแผนที่จะแต่งงานกัน แต่เปาแม่ของเขาไม่ชอบยุพินและไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เพราะพ่อของเธอในขณะที่ไพฑูรย์บวชอยู่เปาบังคับให้ยุพินแต่งงานกับไพรวัลย์พี่ชายของไพฑูรย์ที่ป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กนับจากนี้ไปยุพินเป็นพี่สะใภ้ของไพฑูรย์ แต่ความรักที่มีต่อกันก็ยังไม่หมดไป . พวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งได้หรือไม่?

2.jpg

故事发生在1970年代的一个泰国小村庄,Paitoon喜欢,他的父亲Yupin有赌博问题。但他的母亲不喜欢Yupin,也不接受他们的关系。因为在Paitoon受命的时候,她的父亲Pao迫使Yupin嫁给了Paitoon的哥哥Paitoon,后者从小就患有脊髓灰质炎。但是他们彼此之间的爱还没有结束,他们是否能够克服障碍并重聚?

标签: 泰语学习

添加新评论