1.jpg

ทำไมต้องดูใกล้ๆ
为什么必须得近看
ทำไม为什么ต้อง必须ดู看ใกล้ๆ近

ก็เพราะว่าด้านในแหวนมันสลักชื่อไหมไว้ไง
因为戒指里面刻着mai这个名字啊
ก็就เพราะ因为ว่า连接词ด้านใน里面แหวน戒指มัน它สลัก刻ชื่อ名字ไหมmaiไว้着ไง啊

ทำไมต้องชื่อไหม
为什么是麦
ทำไม为什么ต้อง一定ชื่อ名字ไหมmai

ก็ ไหมเป็นชื่อของแม่พี่ต่อไง แม่พี่อะ ให้แหวนวงนี้ไว้ก่อนแม่พี่จะตาย
因为 mai是铎哥哥妈妈的名字啊 你妈妈在她去世前把这枚戒指给了你
ก็ 因为ไหมmaiเป็น是ชื่อ名字ของ的แม่妈妈พี่哥哥ต่อ名字ไง啊 แม่พี่你的妈妈อะ语气词 ให้给แหวน戒指วง枚นี้这ไว้留着ก่อน在•••之前แม่妈妈พี่哥哥จะ将ตาย死

พี่ต่อ มินคิดมาตลอดเลยนะ ว่าถ้ามินไม่เห็นศพพี่อะ มินไม่มีทางเชื่อว่าพี่ตายอะ พี่ต่อยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยอะ
铎哥哥 我一直觉得 如果我没有看到你的尸体 我是不可能相信你死了 你真的还活着
พี่哥哥ต่อ名字 มิน名字คิด认为มาตลอด一直เลยนะ表强调 ว่า连接词ถ้า如果มิน名字ไม่没เห็น看到ศพ尸体พี่哥哥อะ语气词 มิน名字ไม่มีทาง不可能เชื่อ相信ว่า连接词พี่哥哥ตาย死อะ语气词 พี่哥哥ต่อ名字ยัง还มีชีวิต活着อยู่着จริงๆ真的ด้วย还อะ语气词

标签: none

添加新评论